Tagged: Thisted Arbejderforening

Brugsforeninger i Thy

Thisted Arbejderforenings udsalg på Lille Torv ca. 1906.

Thisted Arbejderforenings udsalg på Lille Torv ca. 1906.

Efter grundlovens indførelse i 1849 opstod der i de følgende årtier et stærkt folkeligt engagement i det danske samfund. Det var både af politisk,  åndelig og materiel art. Ikke mindst prægede højskole-bevægelsen tiden, og den tog brugsforeningstanken til sig.

Landets første brugsforening, Thisted Arbejderforening, blev oprettet i 1866. I Danmark blev brugsforeningerne begyndelsen på andelsbevægelsen, som forandrede det danske samfund. Det var en demokratisk bevægelse, hvor man stemte “efter hoveder” (én mand, én stemme) og ikke “efter høveder” (jo rigere, desto mere indflydelse).

De lokale brugsforeninger gik efterhånden sammen i større fællesforeninger. I 1896 dannedes Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB).

Provst Sonne, brugsbevægelsens "fadder".

Provst Sonne, brugsbevægelsens “fadder”.

Thisted Arbejderforening kan takke provst Hans Chr. Sonne for sin tilblivelse. Han blev betragtet som en lederfigur i brugs-foreningernes barndom. I 1906 rejste 1200 danske brugsforeninger en buste af provst Sonne i Viby ved Århus. Den har siden 1941 stået ved Thisted Arbejderforenings bygning, hvor den har haft flere placeringer.

Først i 1885 fik Thy sin anden brugsforening i Hurup.

Østerild Brugsforening blev oprettet 1903 og placeret tæt ved den kommende jernbanestation.

Østerild Brugsforening blev oprettet 1903 og placeret tæt ved den kommende jernbanestation.

Handel, demokrati og kultur er titlen på en ny bog om brugsforeninger i Thy. I alt er der beskrevet 34 foreninger i bogen. Over 80 % af dem er oprettet mellem 1890 og 1920. Omkring halvdelen har været placeret tæt ved jernbanen, enten Thybanen (fra 1882) eller Thisted-Fjerritslev Jernbane (1904-69).

Butiksdøden satte for alvor ind i 1970’erne, og i dag er de fleste brugsforeninger lukket. Af de selvejende foreninger er der i dag kun fire tilbage i Thy: Frøstrup, Hillerslev, Hundborg og Vesløs. I Thisted findes desuden SuperBrugsen og Dagli’Brugsen, som er ejet af COOP.

FDBs lager i Havnegade i Thisted med Aage Sikker Hansens berømte "kaffepige".

FDBs lager i Havnegade i Thisted med Aage Sikker Hansens berømte “kaffepige”.

FDB’s afdeling i Thisted eksisterede fra 1915 til 1961 på adressen Havnegade 30, som havde været digteren J. P. Jacobsens barndomshjem.

Den nye bog om brugsforeninger i Thy - køb den på museet!

Den nye bog om brugsforeninger i Thy – køb den på museet!

Reklamer